Leder

Karianne B. Bråthen

Næringskomiteen

Karianne B. Bråthen

Bli bedre kjent med Karianne B. Bråthen:

Karianne Bråthen – Stortingsrepresentant

Karianne Bråthen er stortingsrepresentant for Nordland Arbeiderparti 2021-2025. Hun er 47 år, fra Øksnes og jobber som gründer og har spesialisert seg på å jobbe med kvinne og deres utviklingsreise. Annet enn å være sammen med familien på mann og tre barn ha hun en forkjærlighet for bøker, dans og turn.  

Nordland - Et Norge i minatyr

Etter 8 år med en høyreregjering er muligheten til å bo, leve og jobbe i hele landet vanskeligere. Forskjellene mellom folk øker, forskjellene mellom by og land øker. Arbeidstakere, spesielt i kommunene, har fått en tøffere hverdag. Jeg vil at det skal være mulig for Kari, som tar høyere utdanning, og få seg jobb i hjemkommunen sin. Jeg vil at ansatte skal ha sikre og trygge jobber. Jeg vil at Else, som jobber som helsefagarbeider skal få en stilling som gir henne lønn å leve av. Slik 

Nordland, fylket mitt, er et Norge i miniatyr. Fylket vårt er rikt på naturressurser; mineraler, fisk, fjell og fjord, og har en lang kystlinje. Vår landsdel blir trukket fram i festtaler, men realiteten er at den verdiskapingen landsdelen bidrar med ikke tilfaller oss i stor nok grad. Vi opplever fraflytting og en kommunal sektor hvor de ansatte springer fortere og fortere, med stadig flere oppgaver å løse. Dette skal vi snu – vi skal gjøre utkanten om til midten – vi skal ta Nordland bort fra skrytelista og over på prioriteringslista. Vi skal sikre at de som jobber i offentlig sektor har ei lønn og en arbeidshverdag å leve av. Det er i Nordland vi kan gå foran og skape ny giv og nye arbeidsplasser ved det grønne skiftet. Vi har unike naturressurser, et fascinerende landskap med alt fra fjell, landområder, øyer, fjorder og hav. Vi har urbane småbyer, innland og en lang kystlinje med rike lokalsamfunn. Rike på kulturliv, humor, stayerevner og innovasjon. Da trenger vi en regjering som kan føre en offensiv næringspolitikk som hensyntar fellesskapets naturressurser, en regjering som gjør det mulig å bo og leve i hele landet, en regjering som gjør kommunene i stand til å gi gode tjenester til folk, som gjør kommunene i stand til å være en arbeidsgiver det er godt å arbeide for.

Hver enkelt av oss kan gjøre så mye- men for at alle skal kunne ta ut det potensialet de sitter inne med; kvinne eller mann, ung eller gammel, med eller uten et handicap, med eller uten høg utdannelse, så skal vi i felleskap lage rammer for at det er mulig. Vi skal bidra til mindre forskjeller og større toleranse.

karianne